Elk jaargetijde brengt iets moois met zich mee.

De zomer is een uitbundige tijd waarin je veelal buitenwaarts gericht bent.
Daarop volgt de herfst waarbij je je naar binnen keert, net als de energie van de natuur dat zich in zichzelf terug trekt.
De winter staat symbool voor het rusten, de transformatie en het zich klaar maken voor een nieuw begin.
Wat vervolgens het voorjaar symboliseert. Daarin ontwaakt alles weer en treedt men langzaam weer naar buiten met vernieuwde energie en nieuwe ideeën.

De herfst is een prachtige tijd om de dingen te verwerken waar we in de uitbundige zomermaanden niet aan toe zijn gekomen.

Door het in je zelf terugtrekken krijg je veelal ook je ‘donkere’ kanten voorgespiegeld en mooie inzichten over jezelf.
Deze tijd is geschikt om te kijken naar dat wat in jou nog aandacht nodig heeft en dat wat nog verwerkt wil worden.

Door de veelheid aan informatie wat via allerlei kanalen in ons dagelijks leven naar ons toekomt, vergeten we vaak de tijd te nemen om ervaringen en emoties te verwerken waar we mee te maken hebben (gehad).
Vaak wordt erover heen geleefd en ben je alweer met het volgende bezig wat je aandacht vraagt/opeist.

In de herfst wordt het buiten steeds vroeger donker en vertraagd alles een beetje, waarbij de beweging inwaarts keert.
Deze periode is een uitgelezen moment om je eens wat vaker in jezelf terug te trekken en te observeren en na te voelen wat nog verwerkt mag worden.

Jouw verwerkingstijd in acht nemend kan ook betekenen dat je de komende tijd wat vaker ‘nee’ zegt of uitstel vraagt voordat je met een definitief antwoord komt.

Op welke manier verwerk jij jouw ervaringen?
Op welke plek vind jij het fijn om je terug te trekken in jezelf?
En wat in jou wil graag nog aangekeken en ‘verteerd’ worden?